Kwiecień 6, 2015

Systemy automatyki przemysłowej i budynkowej

Systemy automatyki przemysłowej i budynkowej

Nie ma większej różnicy pomiędzy instalacjami automatyki przemysłowej a budynkowej.

W automatyce przemysłowej najczęściej realizowany jest:
– pomiar temperatury,
– ciśnienia,
– wilgotności,
– zliczanie ilości próbek,
– zbieranie innych danych (zmienne wartości prądowe lub napięciowe, zmiana częstotliwości, wagi, wypełnienia, składu chemicznego, itp.),
– zbieranie informacji z podsystemów i poprzez funkcje logiczne (AND, OR, NAND, NOR, NOT czy XOR),
– wydawanie poleceń do kolejnych podsystemów lub urządzeń wykonawczych,
– wizualizowanie i zarządzanie zdarzeniami.

W automatyce budynkowej najczęściej realizowany jest:
– pomiar temperatury,
– ciśnienia,
– wilgotności,
– zbieranie innych danych (zmienne wartości prądowe lub napięciowe, zmiana częstotliwości, itp.),
– zbieranie informacji z podsystemów i poprzez funkcje logiczne (AND, OR) wydawanie poleceń do kolejnych podsystemów lub urządzeń wykonawczych,
– wizualizowanie i zarządzanie zdarzeniami.

W instalacji automatyki przemysłowej celem instalacji jest uzyskanie wyrobu końcowego o założonych wcześniej parametrach natomiast w instalacji automatyki budynkowej uzyskanie komfortu cieplnego użytkowników przy zużyciu minimalnej ilości mediów.
Struktura budowy instalacji automatyki przemysłowej jest oparta najczęściej na inteligencji rozproszonej, tzn. rozmieszczone są przestrzeni obiektu w różnych miejscach sterowniki (kontrolery) które zarządzają danym zakresem instalacji, zbierają informacje z modułów wejściowych o zmiennych stanach parametrów technicznych (np. temperatura, wilgotność, wartość prądu elektrycznego, itp.) wydają komendy wykonawcze modułom wyjściowym a poprzez protokół komunikacyjny komunikują się z pozostałymi sterownikami (kontrolerami) efektem czego jest uzyskanie zaprogramowanego wcześniej efektu końcowego.

Istnieje również system inteligencji scentralizowanej opartej na systemie np. Andover Controls (obecnie Andover Continuum – Schneider Electric Corporate). Polega na tym, że główny sterownik łączy się z poszczególnymi kontrolerami i modułami poprzez swoje porty wejściowe. Rozwiązanie to jest często stosowane gdy instalacja jest skupiona na stosunkowo niewielkiej powierzchni oraz wówczas gdy ilość portów wejściowych jest wypełniona powyżej 90% ponieważ tylko wówczas jest atrakcyjne cenowo.

Kliknij: Oferta by sprawdzić co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.