Kwiecień 6, 2015

System dozorowy – CCTV

System dozorowy – CCTV

System ten nazywany jest często jako telewizja dozorowa, przemysłowa, czy nadzoru wideo. Poprawna nazwa jest przedstawiona w normie: PN-EN 50132-1: 2012P Systemy alarmowe, Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach, Część 1: Wymagania systemowe.
By system dozorowy był poprawnie zaprojektowany projektant musi najpierw zapoznać się z architekturą obiektu, miejscami szczególnie ważnymi z punktu widzenia zagrożenia jak również wyłączonymi z zapisu jako strefy prywatne, doborem rozwiązań co do obudów kamer standardowych czy wandalo-odpornych, sposobu zasilenia kamer i doboru medium transmisyjnego (PN-EN 50132-5) oraz czy wykonanie samej kamery oparte będzie na technologii IP (K1÷K4) czy analogowej. Coraz częściej stosuje się kamery ukryte również w technologii IP.
Dodatkowo projektant powinien w uzgodnieniu z Inwestorem uzgodnić choćby takie kwestie:
– dobór pojemności nośników pamięci systemu w oparciu o założony czas przechowywania alarmu,
– zabezpieczenie dostępu do konfiguracji systemu i odczytu danych archiwalnych przez wskazany przez Inwestora personel,
– przystosowanie systemu do pracy ciągłej z uwzględnieniem możliwości pracy przy zaniku zasilania podstawowego,
– określenie prealarmu w zapisie zdarzeń,
– ewentualne zastosowanie dodatkowego równoległego systemu dla kopii zapasowej nagrań,
– fizyczne zabezpieczenie urządzeń rejestrujących przed dostępem osób niepowołanych,
– dobór kamer z własnymi kartami pamięci SD (ang. Secure Digital), które umożliwią (choć ograniczony czasowo) zapis w sytuacji przerwy medium komunikacyjnego,
– określenie ilości kamer które jednocześnie będą odtwarzane na ekranach monitorów,
– określenie rozdzielczości odtwarzanego obrazu zapisanego w archiwum,
– określenie kryteriów wyszukiwania zdarzeń w nagraniach ( np.: czas, data, element ubioru, itp.),
– możliwość drukowania pojedynczych klatek z zapisu,
– możliwość podłączenia systemu z programami integrującymi system dozorowy z np. systemem pożarowym czy l&HAS lub KD.

Kliknij: Oferta by sprawdzić co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.