Kwiecień 6, 2015

System Detekcji Gazów – SDG

System Detekcji Gazów – SDG

Zgodnie z Dz. U. 2002. Nr 75 poz.690 w garażach zamkniętych wymagana jest wentylacja mechaniczna sterowana czujnikami niedopuszczającymi przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla (CO) oraz gazu propan-butan (LPG). W normie PN-EN 50545-1 przedstawiono wytyczne techniczne dla czujników oraz kompletnych systemów detekcji gazów. Zgodnie z powyższą normą systemy muszą posiadać trzy progową detekcję gazów toksycznych – w tym dwutlenku azotu. Podstawowym zadaniem systemu detekcji gazu jest ochrona mienia, zdrowia oraz życia osób przebywających w zagrożonych pomieszczeniach:
– pochodzące ze spalin samochodowych tlenki azotu oraz tlenek węgla (potocznie zwany czadem) są gazami silnie trującymi,
– pojawienie się gazu palnego pochodzącego z instalacji LPG w samochodach (w stężeniach bliskich 1,7% objętościowo) może stanowić realne zagrożenie związane z wybuchem.

Systemy detekcyjne gazów można podzielić na trzy główne grupy:
1 system detekcji gazu w układach przemysłowych,
2 systemy detekcji gazów toksycznych, oraz
3 systemy detekcji gazów wybuchowych.

Wielu producentów mimo wysokich obostrzeń normatywnych proponuje wiele rozwiązań systemowych. Do najczęściej spotykanych należą:
– system rozproszony – oparty na usieciowionych centralach z których każda lokalnie obsługuje daną grupę detektorów;
– system zintegrowany – gdzie do jednego punktu jakim jest centrala doprowadzone jest okablowanie z wszystkich detektorów (czujek).

W układzie podstawowym systemy detekcji gazu składają się z: centrali, okablowania, sygnalizatorów optyczno-akustycznych, tablic informacyjnych oraz wyjść przekaźnikowych do sterowania wentylacją.

Kliknij: Oferta by sprawdzić co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.