Kwiecień 6, 2015

System alarmowy sygnalizacji włamania i napadu – I&HAS

System alarmowy sygnalizacji włamania i napadu – I&HAS

W sytuacjach gdy dokonany jest zabór mienia w ubezpieczonych obiektach, ubezpieczyciele najczęściej wykorzystują brak stosownych uprawnień jako podstawowe kryterium odmowy wypłacenia odszkodowania, kolejnym jest brak realizacji dokumentacji w oparciu o podstawy prawne choć często w projektach są wymieniane.
Bardzo często do określenia niniejszej instalacji stosuje się skrót SWiN (Sygnalizacja Włamania i Napadu) choć od 2009 roku został zamieniony na I&HAS poprzez wprowadzenie przez PKN normy w tłumaczeniu polskim PN-EN 50131-1:2009.. PKN wydał również w języku polskim Specyfikację Techniczną CLC/TS 50131-7:2010. Specyfikacja ta w sposób bardzo przystępny bardziej szczegółowo niż w normie opisuje zasady tworzenia sygnalizacji włamania i napadu.

Inaczej podchodzi się do tematu gdy należy zabezpieczyć obiekty biurowe, wille czy sklepy inaczej jest z obiektami sakralnymi a najbardziej odpowiedzialnymi obiektami są muzea. Do projektowania zabezpieczeń w muzeach należy posiadać świadectwo NIMOZ -Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (podstawa: Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2013 poz. 69 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz nadania mu statutu).

W każdy przypadku jedna prace przygotowawcze są identyczne. Jeżeli przygotowywany jest projekt dla istniejącego obiektu najważniejsza czynnością jest przeprowadzanie wizji lokalnej i zapoznanie się z architekturą obiektu. Sprawdzenie jaka relacja jest słońca wokół elewacji, czy istnieje zagrożenie pojawienia się światła reflektorów pojazdów zbliżających się do budynku, czy w pobliżu nie ma zakładu produkcyjnego generującego drgania, czy w pobliżu budynku nie przebiega linia kolejowa, itp. Wszystkie informacje na pozór nie związane z systemem I&HAS maja poważne znaczenie w poprawności doboru urządzeń zabezpieczających.

Kliknij: Oferta by sprawdzić co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.