Kwiecień 6, 2015

Sieć strukturalna

Sieć strukturalna

Sieć strukturalna jest dedykowana dla budynków biurowych (PN-EN 50173-2) zawiera do trzech systemów okablowania: kampusowy, szkieletowy, budynkowy szkieletowy.
Dla celów uporządkowania opisowego nazw własnych elementów sieci strukturalnej w ramach struktury hierarchicznej okablowania strukturalnego przyjęto nazewnictwo:
CD – Campus Distribution – Punkt Dystrybucyjny Kampusowy
BD – Building Distribution – Punkt Dystrybucyjny Budynkowy
FD – Floor Distribution – Punkt Dystrybucyjny Piętrowy
CP – Consolidation Point – Punkt Pośredni
TO – Telecommunication Outlet – Gniazdo Telekomunikacyjne
Struktura okablowania domowego i mieszkaniowego (PN-EN 50173-4) przedstawia opisy elementów w następujący sposób:
HD – Dystrybutor domowy,
SHD – Wtórny Dystrybutor Domowy,
TO – Gniazdo Telekomunikacyjne,
BO – Gniazdo Szerokopasmowe,
MATO – Gniazdo multimedialne.
Przy określaniu ilości i rozmieszczenia punktów końcowych bardzo pomocne jest doświadczenie zdobyte w tego typu projektach. Dla wszystkich Punktów Dystrybucyjnych zapewniamy co najmniej po jednym wydzielonym obwodzie zasilającym na szafę oraz odpowiednie uziemienie. Główne ciągi gdzie jest duża ilość kabli należy skoordynować z trasami sieci elektrycznej i wentylacyjnej/klimatyzacyjnej.
Najczęściej w okablowaniu poziomym stosuje się kabel typu skrętka. Kabel skrętkowy jest zbudowany z czterech odpowiednio skręconych par. Każda para wytwarzana jest poprzez fizyczne skręcenie dwóch indywidualnie odizolowanych żył miedzianych. Żyły skręcane są w celu ograniczenia emisji zakłóceń oraz zwiększenia odporności na zewnętrzne zakłócenia. Cztery zestawy skrętek dwużyłowych złożonych w wiązkę i umieszczonych we wspólnej osłonie tworzy kabel.
Zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2011 kable skrętkowe oznacza się zgodnie z poniższą zasadą:
XX/YTA gdzie XX-zewnętrzny „ekran” kabla: U -brak ekranu, nieekranowany, F-ekran typu folia, S-ekran typu siatka, SF- ekran typu siatka + folia,
Y-ekran dookoła każdej pary (czwórki) U-brak ekranu, nieekranowany, F-ekran typu folia, T-twisted-skręcona, A-ilość żył P-para (2 żyły), Q-quad (4 żyły)
Kable oparte na czteroparowej skrętce podzielić można na kilka różnych typów:
U/UTP Skrętka nieekranowana,
F/UTP Skrętka ekranowana – ekran w postaci foli dookoła wszystkich par żyłą masy,
SF/UTP Skrętka ekranowana – ekran w postaci foli i siatki dookoła wszystkich par,
U/FTP Skrętka ekranowana – ekran w postaci foli dookoła każdej z par żyłą masy,
F/FTP Skrętka ekranowana – ekran w postaci foli dookoła wszystkich par oraz dookoła każdej z par żyłą masy,
S/FTP Skrętka ekranowana – ekran w postaci siatki dookoła wszystkich par (splot miedziany, pobielany) oraz w postaci foli dookoła każdej z par.

Kliknij: Oferta by sprawdzić co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.