Kwiecień 4, 2015

Kontakt

Kontakt z biurem projektowym z Krakowa

Jacek Balana EL-TER

NIP: 678-102-81-71
REGON: 350423940

Siedziba:

Narama 214,
32-095 Iwanowice

Biuro projektowe:

ul. Lublańska 34 (Budynek Budostal 2, pok. 327-328)
31-476 Kraków

Telefon: (12) 411 00 55

E-mail: kontakt@el-ter.pl